People

PI

 • Jun Zhu, Ph.D., Professor of Genetics and Genomic Sciences, Institute of Genomics and Multiscale Biology

Members

Former group members

 • Kai Wang,  Pfizer
 • Manikandran Narayanan, NIH
 • Yanqing Chen, Jessen
 • Radu Dobrin, Jenssen
 • Zhidgong Tu, Mount Sinai
 • Bin Zhang, Mount Sinai
 • Xudong Dai
 • Luan Lin
 • Quan Long
 • Yi Zhang