Visiting Scientists

Xioke Chen 

Visiting Scientist (2016~)

Hang Li

Visiting Scientist (2016~)

 

Previous visiting Scientists

Cunliu Zhou, Ph.D. (2007~2008)

Wang Shen Ji, M.D. (2009~2010)

Mingli Hong, M.D. (2011~2012)

Lixin Wang, M.D., Ph.D. (2011~2012)

Chaoyi Mao (2013~2014)

Zhenwen Zhou, Ph.D. (2013~2014)

Taoyun Xie, M.D. (2014)

Nannan Jiang, M.D. (2014~2015)

Lianzhu Zhang, Ph.D. (2014~2015)

Fei Mo (2014~2015)

Ziyi Fu, M.D. (2015~2016)

Haiqiong Yu, M.D. (2015~2016)

Shigang Li, Ph.D.  (2015~2016)

Yujuan Chen, Ph.D.(2015~2016)